Allt om audionomer

Om yrket audionom

En audionom är specialiserad på läran om människans hörsel. Expertisen innebär kunskap om hörselorganen vilket innefattar anatomi, fysiologi och sjukdomar i inner-, mellan- och ytterörat. Audionomer läser ljudlära och akustik för att bilda sig en uppfattning om vad ljud är och hur de i hjärnan omvandlas till begripliga detaljer och sammanhang.
Annons:

Hur blir man audionom?

Audionomyrket är ett så kallat legitimationsyrke där Socialstyrelsen efter ansökan beviljar och utfärdar legitimation till sökanden. Innan man kan söka legitimation måste man ha läst audionomprogrammet vilket är en medicinsk utbildning som anordnas på högskolenivå. Utbildningen är tre år lång vilket motsvarar 180 högskolepoäng.

Vad jobbar audionomen med?

En audionom jobbar huvudsakligen med att undersöka patienters hörsel och att förmedla kunskap om behandlingsmetoder och tillvägagångssätt till vederbörande. En audionom kan också forska och uppfinna nya hjälpmedel eller förbättra redan existerande. Det kan handla om cochleaimplantat och så vidare.

Var jobbar en audionom?

Då yrket tillhör hälso- och sjukvårdens område jobbar således audionomer på vårdcentraler, öron-näsa-halsmottagningar och andra sjukvårdsinrättningar. Audionomer har ofta ett tätt samarbete med öronläkare och logopeder då dessa professioner i mångt och mycket överlappar audionomernas expertis. Ofta kompletterar och bistår de olika yrkesgrupperna varandra i mer avancerade patientfall, och remisser skickas ofta mellan de anställda. Däremot kan öronläkare inte ersätta audionomer om bortfall av behöriga skulle ske och vice versa.

Audionomer i Sverige

Nedan följer utvalda städer och orter där du kan hitta audionomer i Sverige.